Kunstig Intelligens og roboter

Hva er roboter og hva er kunstig intelligens?(heretter KI) Dette er temaet for forelesningen 8. Januar av Arne Krokan. I dette innlegget skal jeg skrive et referat fra forelesningen og til slutt har jeg lest en artikkel om KI og snakker litt om den og hvorfor jeg valgte å skrive om denne artikkelen.

Roboter

Robotteknologien blir bedre for hver dag som går, og fremskrittene som er blitt gjort de siste årene er fenomenale. Roboter har allerede overtatt flere av jobbene som en gang var gjort av mennesker, og flere jobber er i fare for å bli tatt over av roboter. Et av selskapene som er med på å drive denne fremgangen av roboter er Boston Dynamics. Krokan viser frem en video av en robot som driver med akrobatikk hvor vi kan se hvor vellaget disse robotene har blitt for å kunne ha slik balanse.

Baxter – den første roboten som ble laget som man ikke trenger å programmere for hver eneste oppgave den skal utføre. Det vil si at den klarer å utføre oppgaver ved hjelp av læring, altså KI, men dette kommer jeg tilbake til siden. Denne roboten har en skjerm, hvor funksjonen til skjermen er å fremstille et ansikt. Dette er kun for at Baxter skal virke mer imøtekommende. Det er vist i studier at mennesker forholder seg forskjellige til roboter basert på hvordan de ser ut, og om de virker imøtekommende eller ikke, og denne skjermen virker betryggende for mennesker.

https://robots.ieee.org/robots/baxter/

Videre viser Krokan frem flere forskjellige videoer som illustrerer hvor langt robot teknologien har kommet. Vi har klart å produsere roboter som klarer å gå selv, og hunde roboter som klarer å kommunisere med hverandre for å utføre oppgaver som å åpne dører. Det er derfor ikke rart at det amerikanske militæret har begynt å ta i bruk slike roboter for å kunne utføre enkelte oppgaver.

Videre får vi et innblikk i hvordan man kombinerer roboteknikk med KI for å utvikle roboter enda mer. Roboter kombinert med KI gjør at robotene er mer mottakelig for informasjon og læring, som gjør at teknologien utvikler seg enda raskere. Vi kan nå programmere AI og roboter til å observere mennesker for så å få de til å oppføre seg likt.

Vi ser video fra Moley Robotics som viser at man kan velge en matoppskrift så er det en robot som lager maten og tar oppvasken. Det eneste menneskene trenger å gjøre er å ta maten og spise den opp. Dersom du er interessert i hvordan dette fungerer kan du se videoen her.

Videre går forelesningen over i KI og hva dette er for noe.

Kunstig intelligens

Krokan introduserer KI med å forklare en test, som ble beskrevet av Alan Turing, «the Turing test». Denne testen blir sett på prototypen for om man har KI eller ikke.

https://en.wikipedia.org/wiki/Turing_test

A, B og C. Dersom C ikke klarer å skjønne hva som er ekte og ikke, vil det si at man har en fungerende KI.

Videre snakker Krokan om Howard Gardner som mener det er 8 forskjellige intelligenser, og at disse må være en del av KI for at den skal kunne bestå «the Turing test»:

 • Relasjoner – forstå mennesker
 • Selvinnsikt – forstå seg selv
 • Bodysmart – kroppslig
 • Bildesmart – visuell
 • Musikalsk
 • Ordsmart – språklig
 • Logisk / matematisk
 • Naturalistisk – forstå naturen

Kunstig intelligens – maskin læring

Videre går forelesninger over i hvordan man lærer opp en KI til å kunne analysere data og kunne gi svar på forskjellige spørsmål eller oppgaver den blir gitt. 

Det er hovedsakelig gjennom to metoder en KI kan læres opp:

 1. Gjennom trening – veiledet læring
 2. Gjennom nervale nett – ikke veiledet læring

Veiledet læring / trening, er datasett som forteller KI hva som er hva, og hva som ikke er det. Dette gjør at KI får et stort inndatasett som den lærer seg om hva som er hva. Man kan si at de trener algoritmene for å kunne lære seg opp til å gi utdata siden. Etter læringen så kan de fortelle oss med ganske stor nøyaktighet hva som er hva. Det som er viktig med slik læring er at inndatasettene er av store data, og at inndataen er «tagget», altså at det er gitt informasjon om hva som er hva.

Gjennom nevrale nett / Ikke veiledet læring. Dette går ut på at man sammenlikner inndataen og setter de som virker like og oppfører seg likt i grupper. Man får ikke navn på de forskjellige gruppene, da KI ikke er blitt lært opp til hva de forskjellige gruppene heter, det eneste den kan gi informasjon om er at de i samme gruppe hører sammen, da det er likheter mellom de. Denne type læring er en etterligning av hvordan menneske hjernen fungerer, KI får flere lag av informasjon og legger de sammen for å kunne skape et helhetlig bilde, og dermed kunne produsere utdata.  

Etter at en KI er blitt lært opp gjennom en av de to metodene over, så vil man kunne bruke de til å utføre gitte oppgaver. De kan brukes i modeller og regresjoner for å kunne gi en antydning om eksempelvis boligverdi. De kan også eksempelvis brukes til å analysere markeder, eks: aksjemarkeder for å antyde når visse aksjer kommer til å og opp eller ned i verdi.

KI kan også brukes innenfor Digital Markedsføring gjennom det som kalles for Clustering(gruppering) – anbefalingsalgoritmer. Dette brukes til å innhente data og deretter videreformidle utdata som er tilsvarende som inndataen. Dette kan brukes på nettsider for å innhente kundedata, og se på hva personer pleier å søke på for å kunne gi personlige anbefalinger.

Artikkel

What A Stanford Researcher’s Fight Against Covid-19 Can Tell Us About The Future Of Drug Discovery – Skrevet av Konstantine Buhler

Kort om artikkelen

Denne artikkelen handler om hvordan KI kan være med på å oppdage nye medikamenter og hvordan en professor ved Stanford har tatt grep for å utfordre hvordan nye vaksiner blir til ved hjelp av KI teknologi.

Da Covid-19 tok form, fokuserte professor Russ Altman og kollegene på hvordan de kunne være med å bidra i kampen mot Covid-19. Mens kliniske studier kan ta flere år, identifiserte Altman og teamet hans i løpet av noen uker et medikament som kan være nyttig i kampen mot Covid-19. Dette ved hjelp av en fremgangsmåte som ble pionert av en av Stanfords forskere Stefano Rensi. Selv om akkurat dette medikamentet ikke er det rette helt enda, så bruker de banebrytende KI for å prøve seg frem og komme nærmere en løsning på dagens og fremtidens problemer.

Hvorfor jeg valgte denne artikkelen?

Denne artikkelen fanget min oppmerksomhet da jeg tilfeldig scrollet nedover Forbes sine artikler, og kom tilfeldig over denne. Det faktumet at KI kan brukes til å finne nye og bedre måter å oppdage vaksiner og finne motvirkninger til eksisterende og fremtidige virus, dette syntes jeg var spennende og veldig aktuelt.

Artikkelen tar for seg blant annet hvordan man bruker KI til å håndtere Covid-19 viruset, og jeg syntes derfor dette var veldig spennende lesning. Artikkelen tar til slutt for seg hvordan KI kan være med på å skape raskere metoder og rutiner for å komme med svar på virus tidligere. Dette fant jeg spennende, da jeg selv er ekstremt lei av at det har tatt «lang» tid å bygge en vaksine som fungerer og er trygg for bruk.

Dersom AI kan være med på å forskynde prosessen ved vaksinebygging og tidlig oppdage hva som fungerer og ikke fungerer er jeg veldig for at dette blir tatt mer og mer i bruk. Noe jeg fant ekstra spennende var at Altman sier at de selskapene som innlemmer KI på flere nivåer, er de som kommer til å lykkes. Altman mener at man må integrere, AI innenfor biologi, kjemi og andre retninger og kombinere de sammen for å kunne komme med gode resultater.  Og kun ved p gjøre dette så kan AI brukes til å finne kurer for sykdommer som det til den dag i dag ikke finnes noen kur for.

Sander E. Bjørke 

En tanke om “Kunstig Intelligens og roboter

 1. Veldig fint innlegg, og en interessant artikkel som du presenterer og reflekterer rundt på en god måte!
  du bruker hyperlink på noen referanser i løpende tekst, og det er supert. Hvis du konsekvent gjør dette på alle henvisninger i teksten, vil det også se finere ut 🙂 Som jeg nevnte i ditt andre innlegg om bildekilder, så kunne det vært fint om du gikk gjennom det i dette innlegget når du har tid. Da gjelder både opphavsrett, altså hvor du henter bildet fra, samt direkte kilde under alle bilder (helst hyperlink).

  Men du skriver veldig gode innlegg, så dette er bare pirk som vil være med på å øke leseropplevelsen og kvaliteten på innlegget ditt 🙂

  godt jobba!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *