FNs bærekraftsmål – Klesindustrien

I dette innlegget skal jeg ta for meg hvilke av FN sine bærekrtaftsmål som er det mest relevante innenfor bransjen Zara opererer innen, altså klesindustrien.

Hovedsakelig så vil jeg ta for meg målene 8, 9, 12 og 17.

8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

«Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle»

Det er godt kjent at de som lager klærne dine og de som selger og faktisk tjener penger på klærne ikke er de samme personene, og at de ikke på langt nær tjener det samme. Eieren av klesgiganten Zara har en formue på omkring 81 billioner dollar, eller nærmere 690 milliarder norske kroner. (https://www.forbes.com/profile/amancio-ortega/?sh=564e10f9116c)

Innenfor klesindustrien vil det være essensielt å drive filantropisk arbeid innenfor denne sektoren. Det å kunne tilby godt lønnet arbeid til de som faktisk er en del av produksjonskjeder og lager klærne som du og jeg bruker. Artikkelen «Child labour in the fashion supply chain» snakker om at det er omkring 260 millioner barn som er arbeider i og rund klesindustrien. Bygrunnen for dette er at i utviklingsland, spesielt i Asia, så kan kna tvinge barn til å jobbe for en lav lønn, og at barn i disse landene ikke har muligheten til å gå på skoler eller liknende. De må av den grunn skaffe seg arbeid for å kunne «provide» for familien. (https://labs.theguardian.com/unicef-child-labour/)

9 – Industri, innovasjon og infrastruktur

«Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon»

Som med all annen industri så er teknologi med på å endre mye av hvordan produksjon og fremdriften av mote- og klesindustrien fungerer og opererer. Menneskelig arbeid blir byttet ut med maskiner, og etterspørselen etter raskere arbeid øker. Men hvordan kan klesindustrien følge denne teknologiske utviklingen uten å måtte avskaffe mange arbeidsplasser?

I land hvor uutdannede mennesker nå innehaver jobbene med å fremstille råvarer eller produsere produkter, vil det være viktig for de store klesgigantene som H&M, Zara og Bestseller å kunne trene opp de ansatte. De må trenes opp fra intet til å kunne bli en del av den utviklende teknologien innad i selskapet. Arbeiderne må kunne utvikles i tråd med teknologien. Det er uunngåelig at teknologien utvikler seg, men det må ses på som et mål for klesindustrien å kunne være med å hjelpe arbeiderene slik at de fortsatt kan kunne fortsette å arbeide i industrien i stedet for å sende de arbeidsløse på gaten.

12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

«Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre»

Både bedriftene som produserer produkter, og forbrukeren som kjøper de må anerkjenne deres rolle i at de er med på å skade miljøet. Kled og moteselskapene må slutte å over supplere markedet med klær og heller fremme en grønnere og mer sirkulær økonomi hvor gjenbruk blir en del av løsningen.

Flere virksomheter har begynt å ta inn brukte klær fra kundene for å kunne gjenbruke de videre. (https://www.zara.com/no/no/baerekraft-innsamlings-program-mkt1452.html?v1=967749).

17 – Samarbeid for å nå målene

«Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling»

Hva kan mote og klesindustrien gjøre for å være et eksempel for bærekraftig utvikling? Alle må samarbeide for å kunne klare å nå målene. Det vil si at hver enkelt bedrift eller bransje ikke kan tro at de ikke skaper et problem. Fordi det er alle virksomheter i alle bransjer i hele verden som er med på å skape problemene. Det vil derfor også si at det er alle virksomhetene som må ta ansvar for å nå alle målene til FN, dersom vi skal kunne ha et bærekraftig samfunn.

Sander E. Bjørke

Kilde:

https://www.zara.com/no/no/baerekraft-innsamlings-program-mkt1452.html?v1=967749

https://labs.theguardian.com/unicef-child-labour/

https://www.forbes.com/profile/amancio-ortega/?sh=564e10f9116c

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *