Hvordan integrerer Zara bærekraft i virksomheten – hvordan vil klesbransjen se ut om 10 år?

I dette innlegget skal jeg skriv om i hvilken grad bærekraft er integrert i Zara og hvordan jeg tror bransjen som Zara opererer innen vil se ut om 5-10 år mtp bærekraft.

I de senere årene er det flere kleskjeder som har tatt mer og mer ansvar for bærekraft og hvordan den er integrert i virksomheten. I 2015-16 så lanserte Zara «Join Life» som et tiltak for å redusere miljøpåvirkningen av produktene deres. Join Life retter seg mot flere områder der hvor da har gjort tiltak for å redusere deres klimaavtrykk. Områdene de har satt i fokus er:

  • Vann
  • Biologisk mangfold
  • Klima
  • Resirkulering
  • Råvarer
  • Sosialt
  • Plast

Vann

«Vi forplikter oss til å redusere virkningen av vår forsyningskjede, og garantere null utslipp av produkter som ikke oppfyller våre standarder, som er mer omfattende enn eksisterende internasjonal lovgivning.»

Zara sier at de strekker seg lengere enn hva internasjonale lovgivninger gir krav om for å kunne agere på en grønnere og mer miljøvennlig måte.

https://www.zara.com/no/no/z-join-life-mkt1399.html?v1=1756256

Biologisk mangfold:

Zara arbeider for en ansvarlig forvaltning av naturressurser i forsyningskjeden. Zara fremmer bruken av råvarer som favoriserer besyttelsen av biologisk mangfold. Dette gjelder både i plaggene Zara produserer og i emballasjen. Zara samarbeider med flere internasjonale grupper for å fremme ansvarlig forvaltning av naturressurser innen bransjen.

https://www.zara.com/no/no/z-join-life-mkt1399.html?v1=1755757

Klima

«Vi arbeider med å utvikle tiltak for å redusere vårt energiforbruk og generering av avfall. Vi fremmer prosjekter for sekularitet, for å gjeninnføre avfall som råvarer, og programmer for effektiv forvaltning av våre butikker og lager, som hjelper oss med å redusere klimagassutslipp.

I tillegg, som en del av vårt engasjement, er vi medlemmer av Fashion Pact, et initiativ hvis viktigste handlingslinjer er rettet mot å bekjempe klimaendringer, ta vare på havene og bevare biologisk mangfold.»

I de både de fysiske butikkene og nettbutikken til Zara jobber de stadig mot å bli mer bærekraftige. Zara har utviklet en håndbok som definerer standarder for design, bygning og ledelse av butikkene for å redusere forbruket av energi og vann. Zara baserer sine standarder ut i fra organisasjonen «U.S green bulding council» slik at butikkene deres skal holde de høyeste standardene innenfor miljøeffektivitet.

Serverne og kontoene som er knyttet til Zara.com sine sider benytter seg av siden 2019, 100% energi som kommer fra fornybare kilder. https://www.zara.com/no/no/baerekraft-vaare-butikker-mkt1454.html?v1=967752

Resirkulering

I flere av Zara sine butikker har de begynt å samle inn brukte klær, hvor man kan ta med seg klær man ikke bruker og legge de i konteinere i butikken. Deretter vil disse klærne bli sendt ut til organisasjoner som Zara samarbeider med. Disse organisasjonene vil ta seg av plaggene og deretter sørge for at de får et nytt liv. Noen av de ideelle organisasjonene som Zara samarbeider med er; Caritas, røde kors, Le Relais og Frelsesarmeen. Ikke alle klærne som blir samlet inn blir brukt om igjen, men de får et nytt liv ved at de kan bli gjort om til nye stoffer, resirkulert eller solgt for å finansiere andre prosjekter som Zara samarbeider med. https://www.zara.com/no/no/z-join-life-mkt1399.html?v1=1755758

Råvarer

Zara arbeider også mot at råvarene de bruker til å produsere produktene sine skal være mer respektfulle for miljøet. Gjennom iniativet join life har Zara begynt å ta i bruk materialer som Tencell  Lyocell eller organisk bomull.

De har også startet et prosjekt som de kaller for «OCA-prosjektet», som er et initiativ som støtter produsenter som produserer økologisk bomull. Dette har de gjort for å sikre at sektoren for økologisk bomull skal vokse på en bærekraftig måte og skal komme alle til gode. Helt fra jordbrukeren til forbrukeren.

https://www.zara.com/no/no/z-join-life-mkt1399.html?v1=1755759

Sosialt

«Vi arbeider i hele forsyningskjeden vår for å sikre velferden til arbeidstakerne til våre leverandører og produsenter.

I tillegg samarbeider vi med sosiale prosjekter for samfunnsutvikling basert på programmer for sosial velferd, utdanning og humanitær hjelp»

Zara arbeider med flere sosiale prosjekter for samfunnsutvikling som baserer seg på utdanning, sosial velferd og humanitær hjelp.

https://www.zara.com/no/no/z-join-life-mkt1399.html?v1=1758257

Plast

Zara har satt seg som mål å minke plastforbruket i hele virksomheten, og spessielt når det kommer til plastposer i butikk, og bruken av plast på leveranser o.l. Zara har sluttet seg til «New Plastics Economy Global Commitment 2025» ledet av Ellen McArthur Foundation. De har mål om å gjenbruke eller resirkulere all plasten som blir brukt i alle aktiviteter innenfor Zara slik at plasten kan få et nytt liv, og ikke forårsake skade på miljøet.

https://www.zara.com/no/no/z-join-life-mkt1399.html?v1=1756257

Hvordan vil bransjen se ut om 5-10 år?

I den nære fremtiden så vil bransjen komme til å endre seg, og den er allerede på god vei med dette. For ikke mer enn 10 år siden handlet mote og klesindustrien kun om å tjene penger, og selge mest mulig klær. I dag så kan vi se at flere og flere klesgiganter, slik som Zara, har tatt grep for å verne om miljø og tenker mer bærekraftig enn noen gang før. Flere av bedriftene innenfor bransjen har utviklet tiltak for å endre forretningsmodellene sine til en grønnere og mer sirkulær økonomi.

Om 5-10 år så vil vi trolig se at de aller fleste bedriftene innenfor bransjen har gjort tiltak for å fremme bærekraftig utvikling, og vi skal ikke se bort ifra at de som er ledende bedrifter i bransjen har ledet vei for mindre aktører slik at de også kan operere grønnere uten å miste inntekt. Med tanke på Zara, og hvordan deres virksomhet opererer om 5-10 år så vil jeg anta at de har nådd flere av målene de har satt seg. Bland annet at klærne deres har blitt 100% bærekraftige. Zara kommer i tiden fremover mest sannsynlig til å sette seg enda flere grønnere mål, som kommer til å forbedre hvordan produksjon og livssyklusen til deres produkter er.

Sander E. Bjørke

Kilder:

https://www.zara.com/no/no/z-join-life-mkt1399.html?v1=1756257

https://www.zara.com/no/no/z-join-life-mkt1399.html?v1=1758257

https://www.zara.com/no/no/z-join-life-mkt1399.html?v1=1755759

https://www.zara.com/no/no/z-join-life-mkt1399.html?v1=1755758

https://www.zara.com/no/no/baerekraft-vaare-butikker-mkt1454.html?v1=967752

https://www.zara.com/no/no/z-join-life-mkt1399.html?v1=1755757https://www.zara.com/no/no/z-join-life-mkt1399.html?v1=1756256

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *