Zara sin forretningsmodell

Zara er en av verdens største motehus og er eid av Inditex gruppen. Zara er en pioner innenfor fast fashion, som baserer seg på å kunne oppdage trender og deretter rast levere klær i butikkene sine. Forretningsmodellen til Zara baserer seg på å kunne agere raskt på de aktuelle motetrendene.

Nye moter kan være i butikk kun 4-6 uker etter at de har blitt oppdaget, og eksisterende klesplagg kan bli modifisert og være på plass i butikk på 2 uker.

Kjernemarkedet til Zara er henholdsvis kvinner i alderen 24-35 år. For å nå ut til disse kundene så lokaliserer Zara sine butikker i sentrum i byer hvor det allerede finnes en stor andel av befolkning som er kvinner i alderen 24-35.

Sammenliknet med andre kleskjeder som har 4 forskjellige sesongbaserte kolleksjoner i året, så kan Zara har 12 forskjellige kolleksjoner ila. Et år. Dvs. at de kommer med nye produkter hver eneste måned, og kan derfor tilfredsstille de aller nyeste motetrendene. Med bakgrunn i dette så vil det også si at de forskjellige kolleksjonene til Zara selges unna mye fortere enn kolleksjonene til konkurrerende bedrifter. Dette har ført til at kunder oftere kommer innom Zara, da det er en stor sjanse for at dersom man ikke tar turen innom, så vil de aktuelle klærne være utsolgt før man har fått sjansen til å kjøpe de.

Flere kleskjeder har den senere tiden innsett at forretningsmodellene deres ikke er så bærekraftige som de burde være. Produksjon av klær til en billig penge, og å overfylle markedet med disse produktene skaper et bruk og kast samfunn. Denne kortvarige bruken av produkter er med på å forårsake bærekrafts problemer. Dette rammer da også Zara, hvor de lenge har hatt en lineær forretningsmodell som fokuserer på grå vekst, men de har tatt grep nå i de senere årene.

I 2015 lanserte FN sine bærekrafts mål som skal gjøre slik at bedrifter i alle sektorer i verden skal være med på å drive en bærekraftig virksomhet og fokusere mer tid og penger på miljø og bærekraftig utvikling. I slutten av 2015, starten 2016 lanserte Zara deres «Join Life» kolleksjon og tiltak som er et svar til FN sine bærekrafts mål. Zara har tatt grep for å vise at de er med på å forbedre egen virksomhet og legge om til en bedrift hvor grønn vekst og en mer sirkulær økonomi er i fokus.

Veien til bærekraft

Ved hjelp av modellen «To veier til bærekraft» av Jørgensen og Knudsen (https://www.magma.no/barekraftige-forretningsmodeller) kan vi se at Zara har innsett at de har hatt et bærekrafts problem i virksomheten sin, og at de derfor hat tatt ansvar for dette. Når man skal ta ansvar for problemene sine så må man kartlegge hvor problemene ligger, og hvordan man kan forbedre seg.

Som vist i modellen kan vi se «håndtere egne negative eksternaliteter» som går ut på å gjøre endringer for å bli en mer bærekraftig virksomhet. Zara har satt seg som mål å bli 100% bærekraftige innen 2025. (https://www.theguardian.com/fashion/2019/jul/17/zara-collections-to-be-made-from-100-sustainable-fabrics)

Zara sine tiltak

Zara har satt i gang flere tiltak for å kunne kalle seg enda mer miljøvennlige og bærekraftige i før. Gjennom deres hjemmeside kan vi navigere oss inn på Zara Join Life, som tar for seg alle de forskjellige områdene som Zara har gjort tiltak på:

  • Vann
  • Biologisk mangfold
  • Klima
  • Resirkulering
  • Råvarer
  • Sosial
  • Plast

Dersom du ønsker å lese mer om de forskjellige tiltakene Zara har gjort kan du finne de her.

Modellen «grønn-vekst trappen» (som vist over) av Per Espen Stoknes er en strategisk modell for omstilling til en grønn forretningsmodell. De forskjellige stegene i trappen forklarer forskjellige tiltak en bedrift kan gjøre for å utvikle virksomheten sin mot en grønnere og mer bærekraftig forretningsmodell.

Ut ifra det som er beskrevet tidligere i innlegget kan vi se at Zara har tatt grep som kan plasseres inn i de forskjellige stegene i trappen.

https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2020/06/a-lede-fra-koronakrise-til-gronn-vekst/

Sander E. Bjørke

Kilder:

https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2020/06/a-lede-fra-koronakrise-til-gronn-vekst/

https://www.theguardian.com/fashion/2019/jul/17/zara-collections-to-be-made-from-100-sustainable-fabrics

https://www.magma.no/barekraftige-forretningsmodeller

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *