Hvordan starte med networking?

I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg kurset «Networking basics», og mine opplevelser med kurset. Kurset går ut på hvordan man kan finne en mentor, og prosesser med å ta kontakt med en person og å utvide nettverket ditt. Kurset er delt opp i 8 moduler, og jeg vil ta de for meg i kronologisk rekkefølge og gi mine tanker på hva jeg har lært, og hva modulene går ut på.

Modul 1: Your Professional identity

Den første modulen tar for seg hvordan en person sin identitet skifter fra en «studentidentitet» til en «Profesjonell identitet». Mange som akkurat er ferdig med utdannelsen sin og er i jobb, føler fortsatt at de er en student. Studentidentiteeten og den profesjonelle identiteten vokser med hverandre. I starten har man ville holdninger, verdier og interesser som en student. Men jo mer man får smaken på «det profesjonelle livet», gjennom jobb og at man utvikler seg selv, så blir disse verdiene, holdningene og interessene endret. Din profesjonelle identitet tar til slutt over din studentidentitet og de blir mer og mer like.

Modulen forklarer hvorfor det er lurt å ta kontakt med en mentor for å høre på hva de har å si. Dette kan hjelpe deg med å finne ut av hva du har lyst til å bli, og innenfor hvilke sektorer du burde satse på. Til gjengjeld så er det mange ferdigutdannede der ute som fortsatt ikke helt vet hva de vil, og mange setter pris på å bli kontaktet av studenter o.l. som har lyst til å prate med dem, da dette også hjelper de.

Modul 2: Find Professionals Using LinkedIn

Mye av denne modulen går ut på å finne mulige personer man kan kontakte, og at det ikke skal behøver å være skummelt å ta kontakt med ukjente selv om det kan virke sånn. Man behøver ikke å lete for lenge før man tar kontakt med noen, og det er bedre å prøve og feile.

Videre så forklarer modulen hvordan man skal finne personer gjennom LinkedIn, ved å bruke forskjellige filtrere, eller å søke seg gjennom bedrifter o.l. Personlig så var dette til hjelp, da jeg ikke var klar over at det var mulig å filtrere ut forskjellige personer, for å smalne ned søket sitt. Videre var jeg heller ikke klar over at det er helt normalt å bruke LinkedIn for å komme i kontakt med andre mennesker, og dette tar jeg med meg videre.

Modul 3: LinkedIn Messaging

Videre i denne moduler bygges det videre på etter man har funnet personer man ønsker å ta kontakt med. Modulen tar for seg hvordan man skal formulere en melding via LinkedIn.

En god melding bygger på fem kjernekvaliteter; Empati, nysgjerrighet, takknemmelighet, relevans og respekt. Dersom alle disse frem kvalitetene er i en melding, så har man gode sjanser for å få respons. Disse fem kvalitetene kan komme til utrykk gjennom 3 spørsmål som man må besvare i en melding. Hvem, hva og hvorfor. Hvem er du? Hva er det du ønsker? Og hvorfor tar du kontakt? Dersom man klarer å formulere en melding med feste i disse kvalitetene og spørsmålene, så er det gode sannsynligheter for å få svar.

For meg føler jeg at denne modulen har vært veldig givende, da jeg har fått lært meg hvor enkelt det faktisk kan være å sende en god melding, og denne informasjonen er neo jeg kommer til å ta med meg videre.

Modul 4: Coordinate calls Efficiently

Denne modulen tar for seg hvordan man skal gå frem før man ha en samtale med noen, altså det å lage en avtale med motparten. Det trekkes frem 3 viktige punkter som man må ha i bakhodet; Efficient, Deferential, Interactive. Effektivitet, holde deg til det du sier, og være proaktiv/ta initiativ.

Når man skal formulere en melding til noen man ønsker å ta kontakt med, er det viktig å skrive en kortfattet melding som inneholder nok av relevant informasjon. Dette vil i all hovedsak være tid, sted, hvilken plattform som skal brukes (zoom, skype, mobil) og andre relevante premisser som må legges til grunn, eksempelvis hvor lenge du ønsker å holde en samtale, els 20 min.

Etter at dette er lagt til grunn, er det viktig at man klarer å levere på det man har sagt. At man klarer å ringe til riktig tid, holde en avtale og ikke bruke opp den andre personen sin tid ved å gå utover den avtalte tiden.

Modul 5: Anatomy & Navigation of a Call

For mange kan det være vanskelig å vite hvordan man skal oppføre seg, og hvordan føre en samtale med en person som man ikke har noen kjennskap til. Det er dette denne modulen tar for seg, hvordan man skal åpne samtalen, selve praten og avslutningsfasen av en samtale.

Modulen går igjennom disse ulike fasene, og forklarer overfladisk enkle tips og triks man kan bruke for å komme i gang med en samtale, og hvordan man skal holde den i gang. Den tar også for seg hvordan man skal avslutte en samtale. Videre snakker modulen også om at dette er en læringsprosess. Det vil si at man nødvendigvis ikke er profesjonell etter en gang, men at det er viktig å prøve seg litt frem, og dermed heller lære litt av feilene sine til neste samtale. Dette var noe som fikk meg til å bli litt roligere, og tenke at det er ikke så viktig å være helt perfekt første gang, men at man heller må lære av feilene sine og prestere enda bedre neste gang.

Modul 6: Professional Story Prototyping

Etter man har åpnet samtalen er det viktig å fortelle litt om deg selv, og hvem du er. Modulene tar for seg hvordan du skal fortelle en historie, eller om deg selv. Modulen tar for seg at det er viktig å finne en god måte å fortelle ting på, slik at den personen man prater med blir engasjer og interesserer seg for hva du sier. Videre så tar modulen for seg ulike steg i samtalen og hvordan man skal oppføre seg, og i hvilken rekkefølge man skal fortelle ting i.

Det er veldig interessant at det å være en god historieforteller hjelper deg i denne sammenhengen også. Det er relevant å kunne fortelle ting fra forskjellige perspektiver, slik at det ikke høres repetitivt ut eller kan oppleves som overlegen eller skrytete.

Modul 7: Go in Ready: Research & Questions

Denne modulen er todelt, hvor første delen går ut på at man må legge inn litt forarbeid for å finne informasjon om personen man snakker med og hva personene driver med. Den andre delen går ut på hvilke type spørsmål man skal stille personen.

I den første delen er det viktig med noe forarbeider slik av man vet hvem man snakker med. Tipsene modulen kommer med er:

 • Les igjennom LinkedIn profilen, og evt. Profilen til bedriften.
 • Google personen og bedriften for å se etter nyheter om en eller begge
 • Søk på Youtube etter bedriften eller personen

I den andre delen av modulen går man igjennom hvilke typer spørsmål man burde stille personen man snakker med. Man kan gruppere de viktigste spørsmålene inn i tre kategorier:

 • Deres historie – hvordan kom de seg dit de er i dag
 • Spørsmål om arbeidet de gjør
 • Høre om de har noen tips og råd

Modul 8: Building Lasting Relationships

Den siste modulen handler om hvordan man skal opprettholde en relasjon med en man har fått en profesjonell kontakt med.

Det kan være greit å ta kontakt i ettertid av en samtale og takke for samtalen, og fortelle kortfattet hvordan samtalen har hjulpet deg. Dersom man viser takknemmelighet for den tiden andre personer har satt av til å ha en samtale med deg, så kan disse kontaktene være med deg over en lengere periode, og før du vet ordet av det, så er det de som kontakter deg for å lære av deg.

Avslutningsvis så føler jeg at dette kurset har vært lærerikt og gitt meg et bedre innsyn i hvordan man skal ta kontakt med personer gjennom LinkedIn, og hvordan man skal oppføre seg og legge til rette for en samtale.

Sander E. Bjørke

En tanke om “Hvordan starte med networking?

 1. Heisann Sander 🙂

  Dette synes jeg var et veldig bra innlegg, jeg synes du reflektere godt gjennom hele teksten, og du legger det frem på en veldig forståelig og oversiktlig måte.
  Jeg liker også godt at du legger ved en konklusjon, i så måte kan du gjerne legge ved en overskrift på konklusjonen, samt skrive litt mer. Dette gjelder forsåvidt også innledningen. Innledningen skal på mange måter få leserne dine til å ville lese resten av innlegget.

  Bra jobbet 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *